Vizită la Palatul Alexandru Ioan Cuza de la Ruginoasa

În vizită la Palatul lui Alexandru Ioan Cuza  de la Ruginoasa, unul dintre obiectivele culturale și turistice de mare importanță ale județului
Iași. Frumusețea locului creează atmosfera de încărcătură istorică a locului precum și oferă vizitatorului un moment de liniște și
rememorare ale unor  momente istorice decisive pentru România.
Un punct muzeistic al comunei  Ruginoasa oferă vizitatorilor panorama unui tezaur care se valorifică permanent. De la porturi populare
la o industrie casnică a țăranului român, mica sală a acestui reper muzeistic este o amprentă a dăruirii și a conștiinciozității locuitorilor
pentru munca de conservare și promovare a tradițiilor.

Vizită în comuna Heleșteni, jud. Iași

Comuna Heleșteni, jud. Iași o expoziție  de scoarțe, broderii și porturi tradiționale pregătită cu migală și cu dăruire, exemplifică funcționalitatea
unui dialog permanent al sătenilor cu firescul,  frumosul. Șezătorile și sărbătorile satului se petrec în coordonatele unui trai arhaic împletit cu
uzanța actualității.
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov
The County Centre for the Preservation and Promotion of Ilfov's Traditional Culture