Visiting the Alexandru Ioan Cuza Palace from Ruginoasa


A visit to the Alexandru Ioan Cuza Palace from Ruginoasa, one of the most important cultural objectives from Iasi. The beauty of
the place creates a wonderful atmosphere, and offers the visitor a moment of peace and a reminder of Romania's most important
historical events.
A museum-like place of the Ruginoasa area, it offers the visitors the chance to see a never-changing historical landscape.

A visit to Heleșteni, Iași

Comuna Heleșteni, jud. Iași o expoziție  de scoarțe, broderii și porturi tradiționale pregătită cu migală și cu dăruire, exemplifică
funcționalitatea unui dialog permanent al sătenilor cu firescul,  frumosul. Șezătorile și sărbătorile satului se petrec în coordonatele
unui trai arhaic împletit cu uzanța actualității.
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov
The County Centre for the Preservation and Promotion of Ilfov's Traditional Culture